X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Investeringarna i forskning och utveckling ökar – läkemedel på andraplats

28 oktober 2022

De forskande läkemedelsföretagen tillhör en av de branscher där satsningen på FoU ökar mest. Näringslivets investeringar i läkemedel uppgick till 14 miljarder förra året, enligt Statistiska Centralbyråns nya mätning.

– Företagens forskningsintensiva verksamhet gynnar både svensk hälsa och ekonomi, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark. Sverige måste vårda det goda läget.

Under 2021 lade Sverige drygt 183 miljarder på FoU – en ökning med cirka 2 miljarder, enligt nya siffror från SCB. Utvecklingen skedde i alla samhällssektorer, och inom näringslivet stod läkemedelsbranschen för den näst största ökningen: sektorns FoU-utgifter för farmaceutiska basprodukter och läkemedel uppgick till ca 14 miljarder 2021, vilket innebär att investeringarna ökade med nästan två och en halv miljard jämfört med 2019 (räknat i fasta priser).

Tillsammans med de ljusa exportsiffrorna för läkemedel, där ett starkt uppsving under 2022 gör att branschen går om bland annat personbilar och järn- och stålindustrin, visar satsningarna på forskning och utveckling att läkemedelsbranschen är viktig för landets välstånd. Företagens forskningsintensiva verksamhet gynnar både svensk hälsa och ekonomi, säger Lifs Life Science-expert Frida Lundmark.

utgifter-for-egen-fou-inom-foretagssektorn (2).png

Källa: SCB

Klicka för större bild

Ett gott forskningsklimat är viktigt för svenskt välstånd

– Sverige måste vårda det goda läget och se till att underlätta för FoU i alla led, från akademisk grundforskning fram till de forskande läkemedelsföretagens utveckling av medicinska innovationer och effektiva läkemedel som kommer samhället till del. Sverige har alla förutsättningar att stärka forskningsklimatet och främja den samverkan som krävs för en framgångsrik position som forskningsnation. Vi hoppas att den nya regeringen håller fast vid den strategiska satsningen på Life Science och den nationella samordningen kring den.

För ett fortsatt uppsving inom Life Science-sektorn krävs samarbete på alla nivåer i systemet så att Sverige kan attrahera satsningar på klinisk forskning. Det är viktigt med ett gott forskningsklimat där också hälso- och sjukvården är en del i forskningen, säger Frida Lundmark och efterlyser låga trösklar för att genomföra kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

– Innovationerna som utvecklas måste sedan också smidigt kunna implementeras i sjukvården. Att hälsodata kan nyttiggöras och användas på ett än mer effektivt sätt också för forskning och innovation är en annan viktig komponent. Om vi kombinerar det med vårt mål om svensk Life Science som en ledande aktör inom den gröna omställningen kan sektorn både bidra till hållbar utveckling, leverera lösningar för en högkvalitativ svensk sjukvård med moderna, effektiva behandlingar och vara en motor i svensk ekonomi.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy