X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Tre frågor till vd Anders Blanck inför den nationella Life Science-konferensen

12 januari
Anders Blanck

Den 17 januari arrangeras en stor Life Science-konferens för att uppmärksamma och accelerera arbetet med att göra Sverige till en ledande Life Science-nation. Företrädare från hela sektorn medverkar, bland annat Lifs vd Anders Blanck.

Vad ska du prata om?

– Jag ska delta i en paneldiskussion om hur Sveriges internationella attraktivitet och konkurrenskraft inom Life Science kan bibehållas och stärkas. Det är ju en viktig och tydlig ansats i den nationella strategin, och helt nödvändigt om vi ska nå målsättningen om att vara ett ledande Life Science-land.

Varför är det viktigt att Sverige har en Life Science-strategi?

– Den nationella strategin är betydelsefull på flera sätt. Den visar att regeringen ser Life Science som en nyckelsektor för vår framtida hälsa, tillväxt och välfärd, men också att vi har ambitionerna och viljan att vara ett land som prioriterar åtgärder för att stödja utvecklingen inom området. Det är en viktig signal för alla som är engagerade inom sektorn, både inom och utanför Sverige, och attraherar både talanger och investeringar.


Strategin togs fram i slutet av 2019. Vad behöver uppdateras?

– De senaste två åren har helt och hållet präglats av pandemin och de enorma påfrestningar som den inneburit för vårt samhälle, för oss alla som individer och inte minst för hälso- och sjukvården. Men samtidigt har vi lärt oss att forskning, utveckling, innovation och samarbete är helt centralt för att inte bara klara dagens utan också framtidens samhällsutmaningar. Life Science-strategin skulle behöva uppdateras utifrån de lärdomar vi dragit under pandemin och uppgraderas med en mer konkret handlingsplan med tydliga milstolpar. Vi behöver helt enkelt växla upp arbetet en nivå för att fortsatt ska kunna stå oss i den internationella konkurrensen.

Om konferensen

”Tillsammans för en ledande life science-nation” hålls digitalt den 17 januari kl. 12–16.15. Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West står som värdar.

Anmäl dig till konferensen  

Läs mer på regeringens webbplats