X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Titta på "Strokevårdens framsteg och framtid"

18 maj 2021

Hur har strokevården utvecklats och hur ser framtiden ut? Här kan du se inspelningen av Lifs seminarium om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention och behandling. 

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och leder dessutom till funktionsnedsättningar hos en stor andel av de som överlever. Glädjande nog har aktiv behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och förmaksflimmer lett till färre strokefall. Förbättrat akut omhändertagande har också bidragit till att effekterna av stroke kan begränsas.

Dessutom hjälper prioriteringar i ambulanssjukvård och tillgänglig bilddiagnostik tillatt välja mellan de olika åtgärder som kan minimera konsekvenserna av den stroke som inträffat. Därefter vidtar den angelägna rehabiliteringen.

På strokedagen den 11 maj arrangerade Lif seminariet "Strokevårdens framsteg och framtid" om hur läkemedel, medicinteknik och omhändertagande kan kombineras för bästa möjliga prevention samt behandling under och efter en stroke.

Medverkande

  • Magnus Esbjörnson, strokeläkare vid Hässleholms sjukhus och medlem i nationella arbetsgruppen för stroke inom regionernas kunskapsstyrning
  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro
  • Jesper Petersson, professor i neurologi och forskningschef Region Skåne
  • Dag Larsson, sakkunnig Lif
  • Anders Blanck, vd Lif
  • Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist