X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny rapport ger en lägesbild av implementeringen av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård

28 maj 2021
Sjuksyster ger patient läkemedel

För att precisionsmedicin ska bli en integrerad del i framtidens hälso- och sjukvård är det en hel del som behöver göras, konstaterar Lifs vd Anders Blanck i samband med lanseringen av en ny rapport som beskriver hur långt arbetet med implementeringen av precisionsmedicin har kommit i några av Sveriges regioner.

Rapporten ”Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige” ger en lägesbild av implementeringsarbetet och bygger på intervjuer med vårdens professioner, IT-utvecklare, samt företrädare för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och akademin i regionerna Stockholm, Uppsala och Skåne. Rapporten fokuserar på vilka områden och insatser som behöver prioriteras för att Sverige ska nå målet om att bli ett föregångsland när det kommer till implementering av precisionsmedicin hälso- och sjukvården.

Anders Blanck tycker att rapporten är ett bra underlag för fortsatt dialog på både nationell och regional nivå.

– Slutsatserna i rapporten baseras på de genomförda intervjuerna men vi ser att rapporten ger en god bild av de erfarenheter som har gjorts hittills och vi känner igen de utmaningar som identifieras i rapporten utifrån bland annat arbetet inom regeringens samverkansprogram för Hälsa och Life Science.

Hälsodata en knäckfråga

Frida Lundmark är ansvarig för Life Science-frågorna på Lif och hon ser också att rapporten kommer att utgöra ett användbart verktyg i det arbete som redan pågår.

– Den synliggör på ett pedagogiskt sätt vad vi behöver fokusera på och vad som är mest angeläget. Vi ser också att det finns ett stort utbildningsbehov kopplat till införandet av precisionsmedicin och, återigen, konstateras att Sverige måste hantera hälsodatafrågorna på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Vi måste kunna tillgängliggöra och dela data inom och mellan regionerna men också till läkemedelsföretag och andra Life Science-företag om vi ska kunna erbjuda patienter i Sverige de möjligheter som precisionsmedicin innebär.

Underlag till färdplan

Förutom att använda rapporten i dialoger med olika intressenter och aktörer som patientföreningar, beslutsfattare, regioner och myndigheter så utgör den också ett inspel till den ”färdplan” som arbetsgruppen för precisionsmedicin och ATMP som är kopplad till regeringens samverkansprogram för Hälsa och Life Science nu påbörjar arbetet med att ta fram.

– Införandet av precisionsmedicin innebär en modernisering av svensk hälso- och sjukvård Det pågår redan många och bra initiativ inom området men vi måste koppla ihop dessa så att vi undviker suboptimeringar men också för att vara säkra på att vi genomför rätt reformer och i rätt ordning, säger Anders Blanck.

Om rapporten

Rapporten ”Förutsättningar för precisionsmedicin i Sverige” har beställts av Roche men översats till svenska av Lif och är ett underlag för fortsatt dialog med beslutsfattare, patientföreningar, myndigheter och andra intressenter om hur precisionsmedicin ska bli en integrerad del av svensk hälso- och sjukvård.

För att belysa och prioritera utmaningar och nödvändiga åtgärder har det standardiserade vårdförloppet vid lungcancer använts som modell för dagens situation och ett hypotetiskt framtidsscenario. För så god täckning som möjligt identifierades utmaningar i respektive steg av det standardiserade vårdförloppet ur fyra olika perspektiv:

  • Kompetens och expertis
  • Processer, procedurer och kunskaper
  • System, data, teknik och infrastruktur
  • Styrning och riktlinjer

Ladda ner den fullständiga rapporten här.

Foto på kontaktpersonen
Frida Lundmark Sakkunnig policy

Sakkunnig policy