X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Rapport om svensk kapacitet för vaccinproduktion

29 april
Illustration på en fabrik

En ny rapport beskriver Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vacciner och andra biologiska läkemedel. Den är tänkt som ett kunskapsunderlag i planeringen av hur Sverige ska agera när det gäller inhemsk produktion och har tagits fram på uppdrag av regeringen. Detta som ett led i arbetet med att stärka den framtida kris- och krigsberedskapen.

Bakom rapporten ligger Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och forskningsinstitutet RISE, och bland annat Lif har bidragit med kunskap.

”Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel” beskriver och analyserar Sveriges kapacitet, också i förhållande till andra jämförbara länder. Den lyfter även produktionssynergier mellan vacciner och övriga biologiska läkemedel.

Svårt att täcka vaccinbehovet på egen hand

Coronapandemin har blottlagt sårbarheter i vaccinförsörjningen, från exportbegränsningar som minskat tillgången på material och produktionsanläggningar till störningar i internationella logistik- och tillverkningskedjor. Frågan om Sveriges möjlighet att bli självförsörjande på vaccin har därför blivit högaktuell. Rapporten drar slutsatsen att kapaciteten att på egen hand kunna täcka det inhemska behovet är låg. En anledning är att vaccinproduktionen är beroende av internationella leverantörskedjor. Annat som försvårar är att produktionsanläggningar för vaccin är så avancerade och har så pass hårda krav att det blir för dyrt och omständligt att starta upp ny produktion eller ställa om befintliga anläggningar till vaccintillverkning.

Dock finns en möjlighet för staten att genom partnerskap med läkemedelsbranschen ta fram affärsmodeller och samverkansöverenskommelser som säkrar resurser för vaccinproduktion i kristid. Sådana investeringar i ökad förmåga och produktionskapacitet kan även knytas till satsningar på att stärka svensk forskning och innovation. Det skulle göra vår framtida beredskap mer robust och dessutom bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och position inom Life Science.

Gediget underlag till förslag om beredskap

Lifs Bengt Mattson som varit involverad i arbetet med rapporten säger att det är en gedigen översikt som tagits fram.

– Det är ett tungt kunskapsunderlag om hur vacciner produceras med alla kritiska steg och komponenter, Sveriges verksamhet inom de processerna idag och hur våra möjligheter att öka vårt engagemang i vaccinproduktion ser ut. Rapporten kartlägger också vad jämförbara länder gjort för att öka sin produktionskapacitet.

– Rapporten blir ett bra underlag för den fortsatta beredningen av de förslag som den statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap presenterade sista mars. Den är en god grund att stå på i utformningen av förslag på om och hur Sverige ska öka sin kapacitet inom vaccinproduktion.

Läs rapporten ”Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel”

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4