X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Fass lanserar ny mobilapp

31 mars 2021
Person håller i en mobil

Fass lanserar idag en ny app med läkemedelsinformation för allmänheten.
– I den här mobilappen har vi samlat den viktigaste informationen och presenterar den på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Wessling, chef för Fass. Sedan tidigare finns en app för hälso- och sjukvårdspersonal samt en för veterinärer.

Fass, den digitala plattformen för svensk läkemedelsinformation, har varje månad över 4 miljoner besök jämnt fördelat mellan allmänhet och hälso- och sjukvårdspersonal. Lanseringen av appen för allmänhet innebär att alla Fass-användare nu kan välja på vilket sätt de vill ta del av informationen.

– Sedan tidigare har vi haft appar för hälso- och sjukvårdspersonal men vi ser att fler och fler besöker Fass från mobila enheter och därför har vi nu kompletterat vår mobilanpassade sida med en app för allmänheten, säger Anna Wessling.

Den stora fördelen med en mobilapp är möjligheten för användarna att personalisera informationen menar Fass chef Anna Wessling.

– En app är bra för den som behöver läkemedelsinformation återkommande. I Fass-appen kan du spara ditt läkemedel för att snabbt hitta tillbaka till informationen eller dela den via sms eller e-post.

Mobiltelefoni ger också möjlighet till helt nya funktioner, bland annat kan användarna söka fram läkemedel genom att scanna den streckkod eller 2D-kod som finns på alla läkemedelsförpackningar. Via appen är det också lätt att se om ett läkemedel finns på lager på apotek.

– Vi tror att det framför allt är personer som använder läkemedel regelbundet som kommer ha mest nytta av den nya appen. För de som söker läkemedelsinformation vid enstaka tillfällen ser vi fortfarande Fass.se och Fass mobilanpassade sida som de primära kanalerna, säger Anna Wessling. Vårt mål är att fortsätta utveckla appen med fler funktioner, det ska vara lätt för patienter att nå den läkemedelsinformation de behöver i alla kanaler.

Fakta Läkemedelsanvändning

  • Förskrivning av läkemedel är den vanligaste hälso- och sjukvårdsinsatsen, särskilt i den öppna vården.
  • Drygt 6,8 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2019. Detta motsvarar cirka 67 procent av befolkningen.
  • Under 2020 expedierade de svenska apoteken 80 miljoner receptuttag som kan omfatta läkemedel för upp till 3 månaders användning.

Fakta Fass

  • Fass används inom vården, på apotek och av patienter och anhöriga.
  • Varje månad har Fass över 4 miljoner besök.
  • Bakom Fass står Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, och totalt bidrar 220 företag till innehållet i Fass.
  • Företagen som är medlemmar i Fass står för cirka 95 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

 

Foto på kontaktpersonen

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera