X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Svenska satsningen på precisionsmedicin intensifieras

2 juli 2020

Genomic Medicine Sweden – den nationella kraftsamlingen för att skapa en infrastruktur för precisionsmedicin – får i dagarna ytterligare 36 miljoner i stöd från Vinnova.

Genomic Medicine Sweden, GMS, är en nationell satsning på precisionsmedicin. GMS arbetar dels med forskning och utveckling av gensekvensbaserad diagnostik, dels med att se till att de nya metoderna tillgängliggörs för svenska patienter.

Bakom initiativet står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner i samarbete med SciLifeLab och näringslivet. Genom regionala genomcentra koordineras införandet av genetiskt individanpassad diagnostik och behandling.

Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på LIF, menar att satsningen på GMS är en central pusselbit för att Sverige ska nå ambitionen att vara en ledande Life Science-nation och i att införa precisionsmedicin i vården.

– Många av de utmaningar och möjligheter som lyfts fram i Life Science-strategin avspeglas också i GMS arbete. Det här utökade stödet från Vinnova tillsammans med regioner och akademi, visar att Sverige menar allvar och att vi fortsätter att kraftsamla inom området.

Just nu arbetar GMS med att föra in metoder för diagnostisering av cancer och sällsynta ärftliga sjukdomar, men flera nya metoder är under utveckling för diagnostisering av folksjukdomar såsom diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdom. GMS arbetar även med diagnostisering av multiresistenta bakterier och virus och deltar i den nationella strategin för testning av SARS-CoV-2.

– Vår roll i GMS är att som branschorganisation bidra till en långsiktigt hållbar modell för industrisamverkan. Vi kan också tydliggöra vilka möjligheter och behov som finns hos företagen kopplad till utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige men också globalt, menar Frida Lundmark.

Inom ramen för arbetet med att införa den svenska Life Science-strategin är LIF också engagerad i regeringens samverkansgrupps arbete inom precisionsmedicin/ATMP. LIFs vd Anders Blanck leder tillsamman med KIs rektor, Ole Petter Ottersen, arbetsgruppen som bland annat ska identifiera luckor och möjligheter kopplat till de olika satsningar som redan initierats för att öka takten i införandet av precisionsmedicin/ATMP.

Vinnova skjuter nu till 36 miljoner kronor till GMS för perioden 2020–2021. Deltagande parter i satsningen medfinansierar med sammanlagt 52 miljoner kronor.

Läs mer i pressmeddelandet från Vinnova
Läs mer i pressmeddelandet från Genomic Medicine Sweden (GMS)