X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF kommenterar EU-kommissionens ”Roadmap to Pharmaceutical Strategy”

3 juli 2020
LIF kommenterar

”En kommande europeisk läkemedelsstrategi måste präglas av höga ambitioner när det gäller både hur vi säkrar tillgången på effektiva läkemedel och att Europa kan vara en innovationsledare inom läkemedelsområdet”, kommenterar LIFs vd Anders Blanck.

LIF har lämnat synpunkter på EU-kommissionens “Roadmap to Pharmaceutical Strategy” inför den kommande läkemedelsstrategin, som kommer att vara central i arbetet med att säkra den europeiska läkemedelsbranschens historiskt starka position inom medicinsk forskning och innovation.

Den europeiska läkemedelsbranschen möter en allt hårdare konkurrens, bland annat från länder som Kina och Indien, och för att stärka sektorn behövs reformer som kan främja forskningen, säkra folkhälsan inom hela EU och bygga upp en stabil motståndskraft mot allvarliga hälsokriser likt den pågående coronapandemin.

LIFs vd Anders Blanck kommenterar:

”EU har en stark och innovativ forskande läkemedelsbransch, men nu krävs både reformer och samarbete för att möta en allt tuffare internationell konkurrens. En kommande europeisk läkemedelsstrategi måste präglas av höga ambitioner när det gäller både hur vi säkrar tillgången på effektiva läkemedel och att Europa kan vara en innovationsledare inom läkemedelsområdet.”

Bland annat lyfter LIF vikten av ett välfungerande patent- och immaterialrättsligt regelverk för att attrahera investeringar i utvecklingen av behandlingar mot svåra sjukdomar och understryker de europeiska patienternas behov av en snabb, mer jämlik tillgång till nya läkemedel som därtill är ekonomiskt hållbar.

Läs LIFs synpunkter på EU-kommissionens ”Roadmap to Pharmaceutical Strategy” i sin helhet här (pdf).