Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

23
apr
23 apr Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm

Kunskapsbaserade tillgångar, såsom patent, upphovsrätt och varumärken, blir allt viktigare för allt fler typer av företag. Svenskt Näringsliv bjuder in till ett seminarium där de ger en överblick över reglerna men också diskuterar hur det fungerar i praktiken. Finns reformbehov?

10
maj
10 maj City Life, Sveavägen 63, Stockholm

Ett seminarium om avancerade terapier (ATMP) där man går igenom hur dessa effektiva korttidsbehandlingar med förväntat långsiktiga effekter ska värderas – och finansieras. En del av programmet ägnas också åt varför ATMP är viktigt för svenska patienter och för Sverige som Life Science-nation.

29
maj
29 maj Courtyard by Marriott, Stockholm

Dagens Nyheter arrangerar tillsammans med Dagens Medicin denna konferens för att understryka det samhälleliga perspektivet och attrahera politiska beslutsfattare för att föra en dialog om Life Science framtid i Sverige. LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen - "Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?".

29
aug
29 aug Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Nya kommunikationsvägar, etiska aspekter, vikten av ändamålsenlig värdering- och betalningsmodell för ATMP samt utvärdering är viktiga delar som diskuteras på seminariet Introduktion av nya läkemedel. LIFs Compliance Officer Jonas Duborn talar under rubriken "Real World Evidence - vilka utmaningar finns utifrån etik och regelverk?".

11
sep
11 sep LIF och City Life, Sveavägen 63, Stockholm

För tredjeåret i rad genomförs den 11 september Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF.

27
sep
27 sep Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

I Sverige insjuknar omkring 600 personer årligen i blodcancersjukdomen myelom. Behandlingsmöjligheterna fortsätter att utvecklas men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel vilket kan bli kostsamt. Möt professor Ola Landgren, chief Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York som berättar om sina erfarenheter med utökade kombinationsbehandlingar. LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen.

19-21
nov
19 - 21 nov City Conference Centre, Stockholm

Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. LIFs VD, Anders Blanck, deltar i en programpunkt om Läkemdelsutredningen.