X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sekundäranvändning av vård- och hälsodata – för forskning, innovation och beslutsfattande – del 1 (av 2 konferenser på ämnet)

24 mars 2021 kl. 13:00-16:00
Digitalt
Anordnas av: Arbetsgruppen för hälsodata, Regeringens samverkansprogram för hälsa och life science Life science-kontoret, Regeringskansliet E-hälsomyndigheten STUNS Life Science

Detta är det första av två halvdagskonferenser på ämnet, där denna avhandlar European Health Data Space (EHDS) och nästa som sker den 21 april kl 13-16 kommer belysa hur våra grannländer i Norden arbetar med frågan om sekundäranvändning. Det kommer en egen anmälan till nästa halvdag inom kort.

Onsdag 24 mars kl 13.00-16.00

Sekundäranvändning av hälsodata – ett EU-perspektiv

  • European Health Data Space (EHDS)
  • Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS-projektet)

Diskussion, reflektion och kommentarer

(Programmet uppdateras kontinuerligt med nya namn och uppgifter)

Sekundäranvändning av vård- och hälsodata innebär att data från vård och omsorg ”återanvänds” på olika sätt för att bidra till ökad kunskap och nytta.

EHDS och TEHDAS

Europeiska kommissionen har som målsättning att etablera European Health Data Space (EHDS) i detta syfte. Som del av förberedelserna har ett EU-konsortium bildats, Towards the European Health Data Space (TEHDAS), där 26 europeiska länder ska bidra till att lägga grunden för EHDS, bl a genom ett underlag för ny EU-lagstiftning inom området.

E-hälsomyndigheten är av regeringen utsedd expertmyndighet i TEHDAS och leder ett arbetspaket som ska kartlägga möjligheter men också hinder för forskare, innovatörer och beslutsfattare när det gäller att få tillgång till hälsodata, och samtidigt se hur tillståndsmyndigheter i olika länder fungerar, t ex utifrån tolkning av dataskyddsförordningen, GDPR.

Anmälan

Läs mer på STUNS hemsida.