X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – nästa steg

Lif bjuder in till en konferens för att presentera de viktigaste punkterna i sin kommande hållbarhetsstrategi och få inspel från tunga aktörer, bland annat Läkemedelsverket och Svenskt Vatten. Välkommen att höra mer om läkemedelsföretagens arbete med de globala hållbarhetsmålen, nu och i framtiden.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen här. Den ges digitalt och är gratis.

Livelänk till seminariet

Nästa steg i arbetet med hållbar utveckling

Sverige har antagit FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål – en färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för hela världens befolkning till 2030. För att nå dit krävs att alla krafter i samhället bidrar. De forskande läkemedelsföretagen verkar för de globala hållbarhetsmålen inom självklara branschområden som hälsa, läkemedel och prevention, men bidrar också till en hållbar framtid i allt från innovation och produktion till distribution.

Under hösten tar Lif nästa steg i arbetet för hållbar utveckling genom att ta fram en hållbarhetsstrategi. På konferensen presenterar vi de viktigaste komponenterna i den och låter representanter från några av sektorns tyngsta intressenter komma med inspel, så att strategin täcker alla aspekter i läkemedelssektorns arbete med de globala hållbarhetsmålen och gör verklig skillnad.

Medverkande

Mats Landén – WWF, Stefan Berggren – Läkemedelsverket, Pauline Göthberg/Anders Olsson – regionernas nationella samverkan om ansvarsfull upphandling, Björn Ericsson – LOK (läkemedelskommittéernas nationella nätverk), Karin Båtelson – Sveriges Läkarförbund, Lisa Stern Ödmark – Sveriges Apoteksförening, Anders Finnson – Svenskt Vatten, Fredrik Hellman och Rebecka Adolfsson Pregmark – Astra Zeneca och Olav Fromm – vd Chiesi och ledamot i Lifs styrelse.

Moderator: Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif

Program

13.00: Bengt Mattson (Lif) hälsar välkomna

13.05: Olav Fromm (Chiesi) berättar om bakgrunden till att Lif nu tar fram en hållbarhetsstrategi

13.15–14.00: Branschintressenterna berättar om sina perspektiv på hållbar utveckling och de viktigaste aspekterna för Lif att ha med i arbetet med hållbarhetsstrategin.

13.15: Mats Landén (WWF)

13.30: Stefan Berggren (Läkemedelsverket)

13.45: Pauline Göthberg och Anders Olsson (regionernas nationella samverkan om ansvarsfull upphandling)

14.00: Björn Ericsson (LOK)

14.15: Paus

14.30–15.00: Branschintressenterna berättar om sina perspektiv på hållbar utveckling och de viktigaste aspekterna för Lif att ha med i arbetet med hållbarhetsstrategin.

14.30: Karin Båtelson (Sveriges Läkarförbund)

14.45: Lisa Stern Ödmark (Sveriges Apoteksförening)

15.00: Anders Finnson (Svenskt Vatten)

15.15: Bengt Mattson summerar inspelen och berättar om hållbarhetsarbetets koppling till läkemedelsbranschens kärnuppdrag.

15.25 Fredrik Hellman och Rebecka Adolfsson Pregmark (AstraZeneca): Livscykelanalys av processen för kliniska prövningar

15.40–15.45: Avslutning