X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #9 - Hur kan den psykiska ohälsan minska?

8 september 2021 kl. 12:00-13:00
Digitalt
Anordnas av: Lif
Sista anmälningsdatum: 7 september 2021
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se.

Den ökade psykiska ohälsan diskuteras allt mer, inte minst situationen under pandemin, och regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Men hur är ser det ut idag? Hur säkrar vi den psykiatriska vårdens kompetensutveckling och införandet av mer personcentrerad vård?

Länk till anmälan.

Livelänk till seminariet.

 

Mötet är kostnadsfritt!

Läs mer om tidigare seminarier här.