X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Så accelererar vi implementeringen av precisionsmedicin

6 juli 2021 kl. 09.15–10.00
Digitalt
Anordnas av: Lif
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se.

Livelänk till seminariet

Utvecklingen av precisionsmedicin möjliggör en viktig och nödvändig modernisering av hälso- och sjukvården som skapar förutsättningar för en mer individanpassad diagnostik och behandling.  Att i större utsträckning anpassa behandling till en individs biologiska och livsstilsrelaterade faktorer kommer på relativt kort sikt att ses som en självklarhet.  Precisionsmedicin skapar förutsättningar att nå dit genom tillgång till mer avancerad och integrerad diagnostik och möjligheter till en mer ändamålsenlig behandling.
 
Implementeringen av precisionsmedicin innebär en systemtransformation som kräver bred samverkan mellan regioner, näringsliv, myndigheter samt akademi. Seminariet fokuserar på hur de olika aktörerna kan samverka för att nå regeringens målsättning om att Sverige ska vara ett ledande land i implementeringen av precisionsmedicin.  

Sem Precisionsmedicin deltagare ny.png

Deltagare:

Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet
Dag Larsson, ledamot i socialutskottet
Karin Liljelund, vice ordförande för Lungcancerföreningen
Anders Blanck, vd på Lif