X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens Viktiga Vägval #7 – Precisionsmedicin – hur kan vården växla om till mer individanpassad prevention, utredning och behandling?

22 april 2021 kl. 12.00-13.00
Digitalt
Anordnas av: Lif
Sista anmälningsdatum: 20 april 2021
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se 

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Så brukar precisionsmedicin ibland sammanfattas. Vad innebär det att genom nya diagnostiska metoder kunna skräddarsy behandling av sjukdom på individnivå eller på delar av befolkningen?

 

Datum: 22 april, 2021

Tid: 12.00-13.00

Plats: Digitalt

Anmälningslänk

Livelänk

 

Resultatet är effektivare behandlingar, mindre biverkningar och ökad överlevnad. Men det finns utmaningar. Nya komplexa vårdprocesser uppstår och fler aktörer involveras – hur ska vården organiseras och var ska den bedrivas, vid fler eller bara ett fåtal sjukhus? Hur kan genomikdata användas in inom den vanliga hälso- och sjukvården? Stora mängder data behövs för att kunna göra rätt analyser, hur ska dessa lagras och tillgängliggöras? Och hur ska man värdera nya terapier innan man vet hur utfallet blir? Kan man hitta betalningsmodeller som hanterar osäkerhet och vem ska betala? Precisionsmedicinen skapar nya möjligheter men innebär också en systemtransformation som kräver samverkan mellan näringsliv, myndigheter samt universitet och högskolor.

Panel VVV7.png

Deltar i ett samtal om hur svensk hälso- och sjukvård ska ställa om för att kunna erbjuda precisionsmedicin gör:

Agneta Karlsson, generaldirektör,TLV

Christer Jonsson, (c) regionråd, ordf i hälso- och sjukvårdsnämnden Kalmar 

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Anders Blanck, vd Lif

Gunilla Enblad, professor Akademiska sjukhuset samt ordförande i nationella arbetsgruppen för CAR T inom RCC, Swecarnet

 

Mötet är kostnadsfritt!

Läs mer om tidigare seminarier här.