X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin

25 november 2020 kl. 17.30-19.00
Webinar
Anordnas av: Lif Väst, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Science Park
Sista anmälningsdatum: 20 november 2020

Genom regeringens Life Sciencestrategi har Sveriges ambitioner som Life Sciencenation förtydligats och det råder ingen tvekan om branschens starka betydelse som en av landets basnäringar. Västsverige har alla förutsättningar att vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom området. Här finns innovativa storföretag, en spännande entreprenörsscen, stark forskningstradition och nära samarbeten mellan näringsliv, universitet och hälso- och sjukvård.

En stor del av ansvaret för att implementera Life Sciencestrategin faller på landets regioner. Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och Västra Götalandsregionen (VGR) har 55 000 medarbetare vilket gör det till landets största region och offentliga arbetsgivare. Med en uttalad ambition att ta tillvara på nya innovationer och lösningar inom hälso- och sjukvården har VGR en fantastisk plattform att utgå från. Så hur går det?

För ett år sedan anordnade Lif en debatt Post Almedalen med fokus på Life Science i Västsverige och dialog kring regeringens kommande Life Sciencestrategi. Då talade samstämmiga röster om vikten av mod och samverkan. Nu är strategin på plats och regionerna bär ett stort ansvar för implementeringen. Vi tittar närmare på vad som har hänt hittills, vilka framsteg som gjorts och hur vi med gemensamma krafter kan ta oss an kvarvarande utmaningar. Västra Götalandsregionen har ambitionen att vara ledande i implementeringen av den nationella Life Sciencestrategin. Vad innebär det och vad kan branschens övriga aktörer göra för att medverka?

Denna websända debattkväll tar sin utgångspunkt i Life Sciencestrategin som långsiktigt ramverk för svensk konkurrenskraft, där vi belyser örutsättningarna och nuläget inom Västra Götalandsregionen med fokus på tre av strategins totalt åtta prioriterade områden:

  • Integrerad forskning och innovation i vården genom incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning
  • Att få fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård
  • Göra Sverige till ett föregångsland av implementering av precisionsmedicin i vården

 

Program (pdf)

 

Anmälan