Västsverige och den nya nationella Life Sciencestrategin

25 november 2020 kl. 17.30-19.00
Webinar
Anordnas av: Lif Väst, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Science Park
Sista anmälningsdatum: 20 november 2020