Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen – så bidrar vi till att realisera Agenda 2030

23 november 2020 kl. 09.45-15.45
Digitalt
Anordnas av: Lif
Sista anmälningsdatum: 20 november 2020
Kontaktperson:

Anna Holmström, anna.holmstrom@lif.se

Sverige, liksom resten av FN:s medlemsländer, har antagit hållbarhetsstrategin Agenda 2030 med 17 globala mål – en ambitiös och högt siktande färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för hela världens befolkning till 2030. För att nå dit krävs att alla krafter i samhället samverkar och bidrar; från regeringar och myndigheter till näringslivet, akademin och civilsamhället.

De forskande läkemedelsföretagen arbetar brett och genomgripande med hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen återfinns inom självklara branschområden som hälsa, läkemedel och prevention, men läkemedelssektorn bidrar också till främjandet av en hållbar framtid i allt från innovation och produktion till distribution och olika typer av partnerskap.

På den här digitala konferensen delar ett antal av Lifs medlemsföretag med sig av konkreta exempel på hur de arbetar med de globala hållbarhetsmålen för att realisera Agenda 2030:s ambitioner, i synnerhet på Sverigenivå men även globalt.

Dagen avslutas med ett panelsamtal med Jenni Nordborg – regeringens Life Science-samordnare, Gabriel Wikström – nationell samordnare för Agenda 2030 och Katarina Luhr (MP) – miljöborgarråd i Stockholms stad.

 

Moderator: Bengt Mattson, hållbarhetsexpert på Lif.

Medverkande företag: AstraZeneca, AbbVie, Bayer, BMS, Pfizer, Chiesi, GSK, Mylan, Sobi och Johnson & Johnson.

 

Tid: den 23/11 kl. 09.45–15.45.

Plats: konferensen sänds digitalt.

Anmälan: registrera dig här.

 

Detaljerat program med hålltider publiceras när konferensdagen närmar sig. Var med och lyssna hela dagen eller under delar av den.

Läs mer om den forskande läkemedelsbranschens arbete med hållbar utveckling.