X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Samverkansdag om införandet av patientöversikter i cancervården (IPÖ)

I samarbete med Lif och Swedish Medtech bjuder RCC i samverkan och innovationsmiljön Nollvision cancer in till en interaktiv dag om införandet av patientöversikter för utvecklad och patientcentrerad cancervård.

Målsättningen med samverkansdagen är att skapa förutsättningar som gör det enklare för kvalitetsregistren inom cancer, cancervården, industrin och akademin att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning, utveckling och innovation för att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.
Föredrag och paneldiskussioner kommer att varvas med workshop med utgångspunkt i Lean Start Up metodik för att identifiera problemområden som patientöversikten – i samarbete med olika aktörer – skulle kunna skapa lösningar för.

Pga. Covid-19 kommer konferensen att vara delvis fysisk – i Hus 100 på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis digital via videolänk.
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. Antalet platser är begränsat till 100 personer. I syfte att få en bra spridning mellan aktörer och kompetenser kommer - vid behov - ett urval att göras för att kunna genomföra en konstruktiv workshop.

Samverkansdagen IPÖ riktar sig till:

  • Registerhållare kvalitetsregister inom cancer
  • Medlemmar Lif, Swedish Medtech, Sweden BIO, Swedish Labtech
  • Patient- och närståendeföreträdare
  • Representanter RCC, SKR, Styrgruppen för projektet IPÖ, Nollvision cancer, Uppsala Innovation Centre och STUNS life science

Välkommen & Vänliga hälsningar,

Maria Sörby, projektledare IPÖ, RCC Uppsala Örebro
Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer
Karolina Antonov, analyschef Lif
Lena Svendsen, projektledare innovationsmotorer, Swedish Medtech

Anmälan

Senast 10 augusti 2020. Begräsat antal platser.

Länk till programmet och anmälan:
http://reg.akademikonferens.se/samverkansdag2020