X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Mötesplats läkemedel

10 september 2020 kl. 10.00-17.00
City Life - konferens och möten
Anordnas av: Region Stockholm och LIF Stockholm
Sista anmälningsdatum: 10 maj 2020

Syftet med dagen är att skapa en tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling. Läkemedel som kan komma ifråga är dels befintliga produkter som kan vara aktuella för rekommendation, men också läkemedel som rekvireras eller berörs av upphandling. När det gäller information kring pågående studier och utvecklingsområden så har Läkemedelskommittén i Region Stockholm dessutom efterfrågat företag att delge sådan information vid detta tillfälle. Arenan ska ses som ett grundutbyte av information inför kommande arbete.

Även i år önskar Region Stockholms Läkemedelskommitté att företag i samband med anmälan aviserar vilka frågor och agendapunkter som man vill lyfta vid mötet, med syfte att öka kvaliteten i diskussionerna. Dessa uppgifter delges självklart enbart respektive önskad expertgrupp/företag.

Anmälan:

Läkemedelsföretagen utser en kontaktperson som anmäler deltagare här:
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel__Lakemedelsforetag_2020_3058

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper anmäler sitt deltagande här:
https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel_10_september_2020__Expertgrupper_6986

Inbjudan är öppen för alla läkemedelsföretag. Max 2 personer/företag kan delta vid respektive presentation för expertgrupp/arbetsgruppen. Tidschema presenteras den 12 juni och slutgiltig information mailas ut den 3 september. Kontakt med läkemedelskommittén och dess expertgrupper ska enbart ske via anmälningslänken.

Frågor:

Frågor besvaras av LIF Stockholms ordförande Per Grönberg (ordf.stockholm@lif.se) eller Dag Larsson, LIFs kansli (dag.larsson@lif.se).

Frågor kring schemaläggning och andra praktikaliteter tas med Gunilla Wåhlander Kadmark, LIFs kansli (gunilla.wahlanderkadmark@lif.se).

Vissa expertgrupper bokas snabbt upp. Det kan bli föremål för lottning om mötestiderna blir fullbokade och anmälan har gjorts innan sista anmälningsdag.

 

Inbjudan som pdf.