Skånelistan 2020

30 januari 2020 kl. 12.30-18.00
Good Morning Hotels, Stadiongatan 21, Malmö
Anordnas av: Läkemedelsrådet i Region Skåne
Sista anmälningsdatum: 21 november 2019

Läkemedelsrådet i Region Skåne inbjuder läkemedelsföretagen till diskussion om Skånelistan 2020.

Syftet med dagen är genomgång och presentation av Region Skånes rekommendationslista. Det kommer även finnas tillfälle att möte representanter för terapigrupperna för en ömsesidig diskussion.

Preparat- och horizon scanning-frågor diskuteras med respektive terapigrupp.

Agenda:
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Inledning och presentation av Skånelistan 2020
13.45 – 13.50 Förflyttning
13.50 – 14.05 Gruppsamtal
14.05 - 14.10 Förflyttning
14.10 - 18:00 Enskilda samtal.

OBS! Några terapigrupper kan komma att starta sina enskilda möten före lunch. Sluttiden är preliminär och fastställs först när schemat är klart.

På grund av utrymmesbrist är antalet deltagare begränsat. Vid gruppdiskussionerna kan EN person delta per företag och terapiområde. Vid de enskilda mötena kan TVÅ personer närvara.

Sista anmälningsdag 21/11.

Anmälan:
https://www.lyyti.fi/reg/Skanelistan_2020_2191