X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Informationsmöte R-RCT (Registerbased, Randomised Clinical Trial)

15 januari 2020 kl. 10.00-12.00
City Life - Konferens och möten
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 20 december 2019
Max antal deltagare: 62
Kontaktperson:

Jenny Söderberg (jenny.soderberg@lif.se)

Registerbaserade, randomiserade kliniska prövningar (R-RCT) kan vara en ny typ av kliniska prövning där Sverige kan bli världsledande. Vilken roll kan R-RCT spela i läkemedelsutvecklingen och vad behöver göras för att nå dit? 

Välkommen att lyssna till och diskutera med Jonas Oldgren, verksamhetschef vid UCR och professor i kardiologi och Stefan James, professor i kardiologi som har erfarenhet från att genomföra registerbaserade, randomiserade kliniska prövningar.

Jonas och Stefan har, inom ramen för UCRs verksamhet och tillsammans med Forum Uppsala-Örebro, drivit projektet R-RCT (https://www.r-rct.se/ – finansierat av Kliniska studier Sverige) vilket resulterat i de första
nationella riktlinjerna för R-RCT. Inom ramen för projektet har också teknisk funktionalitet utvecklats och gjorts tillgänglig via öppen källkod vilket innebär att data från fler kvalitetsregister får förutsättningar att användas
för den här typen av kliniska prövningar.

Den här förmiddagen kommer vi bland annat att täcka in följande områden:

  • Vad är en R-RCT, egentligen, och vad är skillnaden jämfört med en ”vanlig” prövning?
  • För- och nackdelar med en R-RCT inkl. effekt vs. säkerhet och regulatoriska aspekter kopplat till det.
  • Vilka typer av studier görs med fördel som R-RCT och vilka bör man välja annan metodik för?
  • Rekrytering till R-RCT – kan kvalitetsregister användas och i så fall hur? Hur bör tillgängliga personer fördelas på olika prövningar?
  • Framtidsspaning – hur ser utvecklingen ut?
  • (Hur) påverkas förutsättningarna för R-RCT när DCT (De-centralised Clinical Trials) blir vanligare?
  • ”Tips från coachen” – medskick, kloka råd och rekommendationer

Vi ser fram emot en lärorik och interaktiv förmiddag tillsammans.

 

Inbjudan som pdf.

Till anmälan.