Myelomdagen 2019

27 sep
Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
Anordnas av: Dagens Medicin Agenda

I Sverige insjuknar omkring 600 personer årligen i blodcancersjukdomen myelom. Behandlingsmöjligheterna fortsätter att utvecklas men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel vilket kan bli kostsamt. Möt professor Ola Landgren, chief Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York som berättar om sina erfarenheter med utökade kombinationsbehandlingar.

Hur ska vi prioritera så att patienterna kan få tillgång till behandling? Vem ser till att patienterna får en jämlik vård?

LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen.

 

Program och anmälan.