X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Det goda livet – Almedalens efterdebatt sker i Göteborg

22 augusti 2019 kl. 17.00-20.00
Clarion Hotel Post
Anordnas av: LIF Väst
Sista anmälningsdatum: 12 augusti 2019
Max antal deltagare: 100
Kontaktperson:

Marlene Almqvist, ordförande LIF Väst, ordf.vast@lif.se
Lina Lilja, vice ordförande LIF Väst, vordf.vast@lif.se

Läkemedelsbranschen verkar i en miljö som förenklat kan beskrivas forskning – utveckling – användning – uppföljning. Samverkan mellan Life Science-sektorn och Region Västra Götaland sker i princip i alla dessa delar och är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att regionens patienter får tillgång till innovativ behandling som ger förutsättningar för förbättrade utfall i vården.

Västra Götalandsregionen uttrycker följande i visionen

”Det goda livet och budget 2020”
” Det är viktigt att stärka betingelserna för både befintligt näringsliv och för nyskapande och nyföretagande, liksom samverkan mellan forskning, näringsliv och det omgivande samhället.”

” Högt utvecklad samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle för att stärka innovationer och kluster.”

Västra Götaland har ambitionen att stärka sin position som en av de främsta regionerna inom Life Science. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård såväl som regionens utveckling. Starkare och utökade samarbeten behövs för att hålla samman dessa uppdrag. En framgångsrik region skapar också förutsättningar för finansiering genom EU
och andra externa aktörer. Västra Götaland blir attraktivt
på många sätt.

Vad behöver göras för att leva upp till dessa ambitioner?

Almedalens efterdebatt i Göteborg kommer att ta sig an vad som behöver göras för att utveckla regionen och den hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen hälsar alla välkomna. Därefter startar regeringens Life Sciencesamordnare, Jenni Nordborg, upp dialogen.

I debatterna kommer vi få lyssna på

  • Annika Tännström (M) ordf. regionfullmäktige
  • Jonas Andersson (L) ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Håkan Linnarsson (S) 2:e vice ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Tony Johansson (MP) 1:e vice ordf. hälso och sjukvårdsstyrelsen
  • Jan Kilhamn, FoU-chef hälso och sjukvård, VGR

På scen finns också ”kommentatorpanelen” bestående av

  • Ingrid Kössler, Processledare Patient- och Närstående-rådet RCC Väst
  • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska
  • Universitetssjukhuset
  • Anders Blanck, vd LIF
  • Charlotta Gummesson, vd Sahlgrenska Science Park

Moderator är Anders Åkesson, Senior Advisor LIF

Välkomna!

 

Program/inbjudan som pdf.

 

Anmälan