Från patent till patient

26 september 2018 kl. 13.00-16.25
City Life - Konferens och möten
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 25 september 2018
Max antal deltagare: 80
Kontaktperson:

Rikard Pellas, LIF, rikard.pellas@lif.se

LIF arrangerar en informationseftermiddag kring läkemedelsutveckling. Informationsdagen vänder sig till patientföreningar/patientföreträdare som vill lära sig mer om läkemedelsutveckling. Vad är Life Science? Hur utvecklas nya läkemedel? Vad är ordnat införande? Vad är EUPATI?

Program (pdf).

Till anmälan.