Läkemedelskongressen 2017

7 – 8 november 2017 kl.
Quality Globe Hotel i Stockholm
Anordnas av: Apotekarsocieteten

Årets tema för Läkemedelskongressen är "Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel". Kongressen genomförs i Stockholm 7-8 november och gästas bland andra av Sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Bland andra deltar Maria Fagerqvist från LIF under rubriken "Reflektioner om Biobanksutredningen".

Mer information och anmälan till Läkemedelskongressen 2017.