LIF Juristmöte

28 november 2017 kl. 09.00-13.00
City Life - Konferens och möten
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 21 november 2017
Max antal deltagare: 30
Kontaktperson:

Jan Ström, jan.strom@lif.se, 0708-74 34 78

LIFs juristmöte är till för både företagens egna jurister, och för de externa jurister som företagen anlitar – men där är förutsättningen att företagen väljer att aktivt bjuda in "sina" externa genom att skicka anmälningslänken. LIF gör inget externt utskick av inbjudan.

Anmäl dig här.