NUL-seminarium senareläggs

26 oktober 2017 kl. Heldag
Anordnas av: Nätverket för upphandling av läkemedel
Sista anmälningsdatum: 19 oktober 2017
Kontaktperson:

Dag Larsson, dag.larsson@lif.se, 08-462 37 00 (vxl).

Nätverket för upphandling av läkemedel har beslutat att det NUL-seminariet som planerats till den 26 oktober 2017 i stället kommer att genomföras under första kvartalet 2018.

Vi upplever ett dynamiskt skede inom upphandlingsområdet med introduktion av den nya lagen av offentlig upphandling samt i samband med överenskommelser vid introduktion av nya läkemedel. Landstingens samverkansmodell för läkemedel ses över inför årsskiftet 2017/2018 vilket delvis kan innebära nya förutsättningar. Det ger oss anledning att återkomma med ett högaktuellt program preliminärt i mars 2018.

Det är för oss angeläget att bygga vidare på framgången vid tidigare NUL-seminarier där vi sett mycket god uppslutning bland inköpare, leverantörsleden och andra intressenter.

Väl mött vid det kommande NUL-seminariet!

Nätverket för upphandling av läkemedel genom

Micke Svensson, SKL och Dag Larsson, LIF