X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

NUL-seminarium senareläggs

26 oktober 2017 kl. Heldag
Anordnas av: Nätverket för upphandling av läkemedel
Sista anmälningsdatum: 19 oktober 2017
Kontaktperson:

Dag Larsson, dag.larsson@lif.se, 08-462 37 00 (vxl).

Nätverket för upphandling av läkemedel har beslutat att det NUL-seminariet som planerats till den 26 oktober 2017 i stället kommer att genomföras under första kvartalet 2018.

Vi upplever ett dynamiskt skede inom upphandlingsområdet med introduktion av den nya lagen av offentlig upphandling samt i samband med överenskommelser vid introduktion av nya läkemedel. Landstingens samverkansmodell för läkemedel ses över inför årsskiftet 2017/2018 vilket delvis kan innebära nya förutsättningar. Det ger oss anledning att återkomma med ett högaktuellt program preliminärt i mars 2018.

Det är för oss angeläget att bygga vidare på framgången vid tidigare NUL-seminarier där vi sett mycket god uppslutning bland inköpare, leverantörsleden och andra intressenter.

Väl mött vid det kommande NUL-seminariet!

Nätverket för upphandling av läkemedel genom

Micke Svensson, SKL och Dag Larsson, LIF