Seminarium - Presentation av SBU NLS-uppdrag

16 december 2016 kl. 13.00-15.00
City Life - konferens och möten, Sveavägen 63, 1 tr
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 12 december 2016
Max antal deltagare: 80
Kontaktperson:

Karolina Antonov, 08-462 37 20 eller karolina.antonov@lif.se

Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag, och ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis.

13.00 Presentation av rapporten - Jan Liliemark och Naama Kenan Modén SBU
14.00 Kommentarer från referensgruppen
14.40 Frågor & Diskussion
15.00 Kaffemingel

Inbjudan som pdf.

 

Anmälan via denna länk.