Läkemedelskongressen 2016

8 – 9 november 2016 kl.
Anordnas av: Apotekarsocieteten

Läkemedelskongressen, till vilken LIF är partner, är en årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning. I år arrangeras Läkemedelskongressen den 8-9 november. Mer information finner du här.