Samverkansdagen 2016: En ny nivå av ordning och reda

29 september 2016 kl.
Lundqvist & Lindqvist St Clara Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Anordnas av: Läkemedelsmarknaden

Läkemedelsmarknaden välkomnar till Samverkansdagen 2016 - en mötesplats för utbyte av erfarenheter av arbetet med ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå och diskussion om nästa steg i utvecklingen.

Huvudfokus för årets program är framtiden för det ordnade införandet.

  • Hur ser landstingen, TLV och företagen på framtiden för modellen?
  • Vad är den långsiktiga strategin och målet?
  • Vilka vägval och stötestenar finns på vägen?

Dag Larsson, ansvarig regionala frågor på LIF, deltar i programmet.

Läs mer på Läkemedelsmarknadens hemsida.