X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Produktiviteten i svensk akutsjukhusvård i ett internationellt perspektiv

12 maj 2016 kl. 09.00 - 11.30
Scandic Continental Vasagatan 22, Stockholm
Anordnas av: Svenskt Näringsliv

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen kommer att sätta press på finansieringen. Andelen äldre ökar långsiktigt och andelen i arbetsför ålder minskar. Till detta kommer den omfattande migrationen som sätter ökad press på de offentliga finanserna.

En ökad produktivitet och effektivitet i välfärdstjänsterna är viktigt för välfärdens framtida finansiering. Produktivitetsutvecklingen inom sjukvården, vars utgifter står för närmare 10 procent av BNP, är här av stor betydelse. Enligt Nationalräkenskaperna svarar sjukhusvården för cirka 2/3 av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna, exklusive den sjukvård som bedrivs inom äldreomsorgen.

I den nyligen presenterade utredningen "Effektiv vård" föreslås ett stärkt uppdrag för primärvården och att detta innebär att resurser behöver omfördelas från sjukhusvård till primärvård.

Mot denna bakgrund har Svenskt Näringsliv gett professor Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, i uppdrag att skriva rapporten "Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i Norden". I rapporten framgår att de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet i Norden.

Rapporten presenteras på ett seminarium torsdagen den 12 maj kl 9-11.30 i Stockholm.

På seminariet avses följande frågor belysas:

Vilken produktivitet uppvisar svenska sjukhus jämfört med övriga nordiska länder?
Vilka produktivitetsskillnader finns mellan svenska sjukhus?
Vilka åtgärder behövs för att förbättra produktiviteten?
På seminariet medverkar följande personer:
Thomas Berglund, VD Capio
Clas Rehnberg, professor, Karolinska Institutet
Måns Rosén, professor, Karolinska Institutet, f d chef SBU, regeringens utredare i utredningen om högspecialiserad vård (SOU 2015:98)
Göran Stiernstedt, f d chef för SKLs avdelning för hälso- och sjukvård, regeringens utredare i utredningen "Effektiv vård" (SOU 2016:2)
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd
Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv

Rapporten och seminariet ingår i ett större arbete inom Svenskt Näringsliv, "En effektivare offentlig sektor", om ökad produktivitet och effektivitet i offentlig sektor. Arbetet innefattar bland annat en rad delrapporter som beskriver olika delar av välfärdsproduktionen. Detta kommer att pågå under 2016 och delar av 2017.

Annmäl dig här.