Riksstämman 2015

3 – 4 december 2015 kl.
Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Anordnas av: Svenska Läkaresällskapet

Medicinska riksstämman, på Stockholm Waterfront, samlar Sveriges läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare och myndigheter. Årets tema är "Morgondagens vård och hälsa - utmaningar och möjligheter" och fokuserar på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. LIF är partner till årets Riksstämma.

Läs mer om Riksstämman på Svenska Läkaresällskapets hemsida.