X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Patientens val i fokus - kan vårdvalet ske utifrån medicinska behandlingsresultat?

15 oktober 2015 kl. 10:30-13.00
Medicin Village, Hörsalen, Lund
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2015
Max antal deltagare: 150
Kontaktperson:

Pär Källmark, Ordförande LIF Södra, paer.kaellmark@novartis.com , tel: 0705-426808.

Inbjudan vänder sig till alla som är intresserade av framtidens hälso- och sjukvård som t.ex. politiker, tjänstemän och patientorganisationer.

Välkommen till en förmiddag där patienten står i fokus och diskussionen tar avstamp i den nya patientlagen med tydligt fokus på och koppling till medicinska behandlingsresultat.

Dagens inledande talare och moderator för paneldebatten, Johan Assarsson, var statens utredare i Patientmaktsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande till regeringen sommaren 2013.

Utredningen lämnade förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation och också förslag på hur sjukvården kan ges på mer likvärdiga villkor. Några av de områden som lyftes fram var att det är dags att låta patienterna ta del av den information om kvalitet och medicinska behandlingsresultat som bland annat finns i öppna jämförelser och nationella utvärderingar.

Den nya patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har ett tydligt syfte – att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

I takt med att patienten blir mer delaktig ställs som också högre krav på att det finns tillgänglig information och relevanta underlag att basera sina val på – så hur långt har vi kommit på denna resa?

Vi kommer under dagen att få bättre insyn i vilken typ av underlag som finns tillgängliga idag och utifrån detta ställer vi oss frågan om patienten bereds möjlighet att göra väl underbyggda val utifrån parametrar som ligger i linje med deras faktiska medicinska behov, eller om valet ofta baseras på närhetsprincip, tillgänglighet eller andra parametrar som inte direkt kan kopplas till ett förväntat bättre behandlingsutfall.

Det är just i denna fråga debatten tar vid – i frågan som rör hur långt vi har kommit rörande patientens möjlighet att ta del av information om kvalitet och medicinska behandlingsresultat och vilka utmaningar vi står inför för att nå hela vägen i mål.

Inbjudan och program som pdf.

Länk till anmälan.