NUL-seminarium

5 november 2015 kl.
Clarion Hotel, Stockholm
Anordnas av: LIF, Läkemedelskommittéerna, SKL, LfU, Läkemedelshandlarna och FGL
Kontaktperson:

Inger Näsman, inger.nasman@lif.se, 08-463 37 23.

NUL, Nätverket för Upphandling av Läkemedel, bjuder in till seminarium med workshop för att diskutera 3 viktiga områden; Upphandlingskartan, Restproblematiken och Effektiva informationsflöden.

Seminariet riktar sig till logistikansvariga och upphandlingsansvariga inom läkemedelsföretag, sortiments- och upphandlingsansvariga inom landsting, avtalscontrollers, distributörer, apoteksaktörer, verksamhetschefer, läkemedelschefer, myndigheter m.fl.

Inbjudan och program som pdf.

Anmälan.