X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Mingelseminarium: Akademi – näringsliv – sjukvård: Incitament och barriärer för samverkan

7 december 2015 kl. 12.00-13.00 (lätt lunch serveras från kl 11.30)
Finlandshuset, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 2 december 2015
Max antal deltagare: 80
Kontaktperson:

Maria Bardelius, maria.bardelius@lif.se, 08-462 37 12.

Välkommen till LIFs mingelseminarium om meritering och hur ett ökat samarbete mellan vård, akademi och företag kan stimuleras.

De incitament eller barriärer som påverkar den enskilde forskaren inom akademi eller sjukvård att vilja samverka med Life Science-sektorn är ett av de prioriterade områdena för Regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg och hans expertgrupp. Vid seminariet kommer en ny rapport i ämnet att presenteras som har tagits fram av Vasco Advisers på uppdrag av LIF. I rapporten belyses bland annat de utmaningar som idag fi nns när det gäller bristande incitament för personal inom hälso- och sjukvården att delta i kliniska forsknings- och utvecklingsverksamhet, liksom de barriärer som fi nns för såväl anställda inom akademin som inom vården för att delta i olika former av samarbeten som inkluderar företag. Mötet vänder sig till beslutsfattare inom de tre sektorerna akademi – näringsliv – sjukvård, samt alla med intresse för en stärkt svensk Life Science-sektor.

Lätt lunch serveras från kl 11.30. Seminariet startar kl 12.00.

Anmälan via denna länk.

Program

Ny rapport: Akademi – näringsliv – sjukvård: Incitament och barriärer för samverkan
Patric Källman, Vasco Advisers

Paneldiskussion:
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
Hans-Gustaf Ljunggren, Dekanus för forskning vid Karolinska Institutet
Peter Edman, Vetenskaplig rådgivare
Patric Källman, Vasco Advisers

Moderator: Anders Blanck, LIF

Mötet hålls på svenska.