LIFs juristmöte

12 maj 2015 kl. 09.00-13.00 (inkl lunch)
DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm
Anordnas av: LIF

LIFs juristmöte är vårt informationsmöte speciellt riktat till företagens egna jurister och de externa jurister som företagen anlitar. Anmäl dig senast den 5 maj.

Program
09.00 – 10.15 Aktuellt från LIF – Anders Blanck, VD

  • Aktuella frågor för den forskande läkemedelsindustrin, från myndigheter och den politiska sfären. Anders Blancks exposé ger en bred bild av läget, och uppdaterat med den senaste utvecklingen.

10.15 – 10.45 Kaffe, mingel

10.45 – 12.00 Trepartsöverläggningar och samverkansmodellen – en rättslig och praktisk djupdykning

  • Helen Waxberg – Vad finns det för utrymme för trepartsöverläggningar inom ramen för läkemedelsförmånslagen?
  • Ingrid Eliasson – Vilket skydd ger förvaltningsrätten företagen?

12.00 – 13.00 Lunch med tillfälle till efterdiskussion