Läkemedelskongressen 2015

9 – 10 november 2015 kl. 9.00-16.30
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm
Anordnas av: Apotekarsocieteten

Läkemedelskongressen erbjuder seminarier och debatter inom områdena Forskning och Utveckling, Tillverkning och Handel samt Användning och Patientsäkerhet. Årets program innehåller bland annat tal från Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samt intressanta seminarier om Life Science. LIF är även en av partnerna under Läkemedelskongressen.

För mer information och anmälan, besök Apotekarsocietetens hemsida.