X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kommissionen för jämlik vård presenterar sin slutrapport

16 mars 2015 kl. 08.30-09.30. Frukost serveras från 08.00.
Cancerfonden, David Bagares gata 5, Stockholm.
Anordnas av: Kommissionen för jämlik vård
Sista anmälningsdatum: 13 mars 2015
Kontaktperson:

Alexander Ruckemann, alexander.ruckemann@halvarsson.se, telefon 08-407 20 54.

Välkommen på frukostmöte hos Cancerfonden

Den oberoende kommissionen för jämlik vård har på uppdrag av LIF - de forskande läkemedelsföretagen och Cancerfonden arbetat med att oberoende utreda, analysera och driva opinionsbildning i syfte att belysa ojämlik vård och föreslå förbättringar.

Sedan 2012 har kommissionen bedrivit ett omfattande utredningsarbete, närmare tusen personer har deltagit i de seminarier om olika aspekter av ojämlik vård som kommissionen anordnat. Under tiden kommissionen arbetat har ojämlikheten i hälso- och sjukvården seglat upp som en av de stora sjukvårdspolitiska debatterna i Sverige.

Anmälan:

Anmälan görs senast fredag 13 mars till alexander.ruckemann@halvarsson.se eller telefon 08-407 20 54.

Kommissionen består av följande ledamöter:

Ilija Batljan, (ordförande) vice vd på Rikshem, f.d. kommunstyrelsens ordf. och landstingsråd (S)
Cristina Husmark-Pehrsson, f.d. socialförsäkringsminister och riksdagsledamot (M)
Klas Kärre, professor samt ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd
Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden
Curt Persson, ordförande i PRO
Anders Milton, läkare, statlig utredare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare
Kent Björkqvist, huvudsekreterare

Detta är Kommissionen för jämlik vård

I januari 2012 tillsatte LIF - de forskande läkemedelsföretagen, Kommissionen för jämlik vård. Resultatet av kommissionens arbete presenterades sommaren 2012. Kommissionens uppdrag nystartades i maj 2013 genom ett gemensamt initiativ av LIF och Cancerfonden. 2014 ska Kommissionen belysa sambandet mellan kvalitet och jämlikhet inom sjukvården. Resultatet av detta arbete redovisas den 16 mars 2015. Ett sammandrag av kommissionens arbete finns att läsa här.