Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller satsning på E-hälsa – vilken blir årets stora vårdfråga?

2 juli 2015 kl. 13.00-14.30
Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Anordnas av: Roche

Almedalen: Den nya regeringen vill lyfta jämlik hälsa som vårdens stora utmaning, Harvardprofessorn Michael E. Porter förespråkar värdebaserad vård samtidigt som stora behov blivit synliga gällande förnyelse av vårdens IT-system och en större satsning på e-hälsoverktyg. Summering av årets vårddebatt.

Anders Blanck deltar.