Gemensam standard för läkemedel och medicinteknik diskuteras under e-Hälsodagen 2015

6 oktober 2015 kl. 8.30-17.00
Münchenbryggeriet, Stockholm
Anordnas av: Socialdepartementet, e-Hälsomyndigheten, SKL mfl

Den nationella e-Hälsodagen handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Under e-Hälsodagen talar LIF under rubriken " Gemensam standard för läkemedel och medicinteknik sparar tid, pengar och liv". Här finner du mer information och anmälan till e-Hälsodagen.