Konferens: Agenda för hälsa och välstånd

6 maj 2015 kl. 08.45-15.15
Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna
Anordnas av: Agenda för hälsa och välstånd

Organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" har gemensamt arbetat fram ett åtgärdsförslag som kommer presenteras på seminariet. De knyter an till Life Science-utredningen och bidrar med konkreta handlingsplaner bearbetade ur professionens perspektiv och med patienten i centrum. Syftet med förslagen är att snabbt få till stånd förbättrade förutsättningar för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige.

Dagen inleds av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd och följs av tal och paneldiskussioner. Utöver ledare från värdorganisationerna medverkar bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning och Bengt Westerberg, särskild utredare registerbaserad forskning.

Rapporten "Agenda för hälsa och välstånd" lanseras i samband med konferensen.

För mer information, program och anmälan se Forska!Sveriges hemsida.

Läs mer på Forska!Sverige/MyNewsdesk.