Frukostseminarium om svensk sjukvård i internationellt perspektiv

10 november 2015 kl. 08:00 – 09:30 (frukost från kl. 07:30)
c/o Reumatikerförbundet, Alströmergatan 39, Stockholm
Anordnas av: Forum for Health Policy

Forum for Health Policy, har i samarbete med LIF, tagit fram rapporten " Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv" vilken presenteras och diskuteras under frukostseminariet. Här finner du mer information och anmälan.

Här finner du rapporten.