Anders Blanck deltar i SNS seminarium om introduktion av nya läkemedel

13 oktober 2015 kl. 09.00-12.15
Jakobsbergsgatan 18, Stockholm
Anordnas av: sns

SNS arrangerar seminarium under rubriken "Introduktion av nya läkemedel – vad har hänt och vad kan förbättras" vilket riktar sig till SNS-medlemmar. Här finner du mer information och anmälan.