Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

6-7
sep
6 - 7 sep Grand Hotel i Lund

På IHE Forum kommer man att diskutera diagnostik och läkemedel som kan bidra till bot eller åtminstone väsentligt förbättrade prognoser för vissa allvarliga sjukdomar. Bland annat får vi veta mer om behandling med Car-T-celler. Nya möjligheter öppnar också upp för frågor; Hur ska dessa nya typer av diagnostik och läkemedel för bot värderas och hur ska de finansieras?

12
sep
12 sep City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm

För andra året genomförs Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

26
sep
26 sep City Life - Konferens och möten

LIF arrangerar en informationseftermiddag kring läkemedelsutveckling. Informationsdagen vänder sig till patientföreningar/patientföreträdare som vill lära sig mer om läkemedelsutveckling. Vad är Life Science? Hur utvecklas nya läkemedel? Vad är ordnat införande? Vad är EUPATI?