Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

20
jun
20 jun Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö

Region Skånes första Life Science-strategi togs fram i samarbete mellan hälso- och sjukvård, regional utveckling och forskning- och utveckling. 2019 ska strategin ses över och som en uppvärmning inför politikerveckan i Almedalen anordnar LIF Södra ett "Inför-Almedalen"-möte i Malmö. Hur ser regionens politiker på utvecklingen?

26
jun
26 jun City Life - Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm

Inför valet har sjukvården seglat upp som väljarnas viktigaste fråga enligt flertalet väljarundersökningar. Som en uppvärmning inför Almedalsveckan 2018 har Leading Health Care och LIF bjudit in Marcus Oscarsson för att ta temperaturen på den vårdpolitiska debatten.

6-7
sep
6 - 7 sep Grand Hotel i Lund

På IHE Forum kommer man att diskutera diagnostik och läkemedel som kan bidra till bot eller åtminstone väsentligt förbättrade prognoser för vissa allvarliga sjukdomar. Bland annat får vi veta mer om behandling med Car-T-celler. Nya möjligheter öppnar också upp för frågor; Hur ska dessa nya typer av diagnostik och läkemedel för bot värderas och hur ska de finansieras?

12
sep
12 sep City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm

För andra året genomförs Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.