X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

maj
v17 26 27 28 29 30 1 2
v18 3 4 5 6 7 8 9
v19 10 11 12 13 14 15 16
v20 17 18 19 20 21 22 23
v21 24 25 26 27 28 29 30
v22 31 1 2 3 4 5 6

Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från Lif deltar som talare eller paneldeltagare.

Plats: Digitalt

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och leder dessutom till funktionsnedsättningar hos en stor andel av de som överlever. Glädjande nog har aktiv behandling av riskfaktorer som högt blodtryck och förmaksflimmer lett till färre strokefall. Förbättrat akut omhändertagande har också bidragit till att effekterna av stroke kan begränsas.

Plats: Digitalt via Teams

För femte året i rad genomförs samarbetet Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat där enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper genomförs.

Syftet med dagen är att skapa en fokuserad och tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling.

 

https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel__Lakemedelsforetag_2021_3568

Plats: Digitalt

Det händer mycket inom cancervården inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Samtidigt visar färska siffror från Regionala cancercentrum (RCC) som har regeringens uppdrag att bidra till en mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård att antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 procent under perioden januari–oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

 

Plats: Online

The COVID-19 pandemic has highlighted the urgent need for improved cross-sector collaboration to tackle the complex challenges before us. It has also raised important questions about the role the Life Science sector can and should play in applying what we have learned, “building back better”, and creating the conditions needed for more sustainable life.

During this conference we will reexamine the current and potential role of the sector and explore an expanded vision for Life Science that includes prevention, implementation, accountability, and “a universal preparedness for health”.

Plats: Digitalt

Intresset för digitalisering ökar hos läkemedelsföretagen och Lifs senaste mätning pekar på en stark tilltro till e-hälsans möjligheter – parallellt med utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar ökar fokuset på digitala tjänster. Och i Sjukvårdssverige som helhet är e-hälsa en självklar komponent i arbetet med att förbättra såväl kvaliteten som tillgängligheten och skapa en mer effektiv vård med patienten i centrum.

Plats: Digitalt

Mer info kommer inom kort.

Plats: Digitalt

Mer info kommer inom kort.

Plats: Digitalt

Mer info kommer inom kort.