X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

mars
v9 1 2 3 4 5 6 7
v10 8 9 10 11 12 13 14
v11 15 16 17 18 19 20 21
v12 22 23 24 25 26 27 28
v13 29 30 31 1 2 3 4

Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från Lif deltar som talare eller paneldeltagare.

Plats: Digitalt

Lif och Swedish Medtech vill fortsätta dialogen kring vilka verktyg vi har och hur vi behöver jobba tillsammans för att skapa förutsättningar att bli än bättre på ehälsa. Denna gång utgår vi från Vision e-hälsa 2025 och diskuterar såväl teori som praktik. Gäster denna gång är Karina Tellinger McNeil från SKR, Jenny Roxenius från Region Jämtland-Härjedalen samt Daniel Forslund (L).

Plats: Digitalt

Stiftelsen Leading Health Care och Usify bjuder in till ett seminarium där de utifrån deras studier och erfarenheter resonerar kring governance i innovationssystem och hur vi ska se på effektlogiken i finansierade projekt. Lifs Anders Blanck deltar.

Plats: Digital

The national associations of the pharmaceutical industry in the Nordic countries invite interested parties to a digital seminar on 18 March to discuss how national Life Science strategies and increased cooperation can lead to a more competitive Nordic region.

Plats: Digitalt

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T cellsterapi i Sverige. På denna utbildningsdag för CAR T talar Lifs Dag Larsson om Onboarding-processen.

Plats: Digitalt

Den 24 mars tar Vårdens Viktiga Vägval sig an ämnet fortbildning. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården sker snabbt. Ny kunskap, nya läkemedel och ny teknik innebär stora möjligheter till förbättrad överlevnad, hälsa och behandling. Nationell kunskapsstyrning ska också göra vården mer jämlik. Men hur ska den viktiga fortbildningen arrangeras och utföras? Vems är huvudansvaret och hur säkrar vi att det är rätt kunskap som lärs ut. Har läkemedelsföretagen en roll att spela och hur ska patienterna bli mer involverade?

Plats: Digital

The event is aimed at highlighting the partnerships, infrastructures, and competences critical to establishment of world leading programs. The program will be less technology and science focussed but more focused on what worked, what was difficult, what could have been done differently, what lessons have been learned and how can this be relevant to current and future developments to the benefit of patients.

Plats: Digital

Lif and Swedish Medtech continue the series of virtual breakfast discussions on hot e-health topics. Combination products are a fast developing market but a tricky one. Yet this market is really picking up speed. New technologies enable patient care in ever improving levels. But how do you tackle two of the most intensely regulated pathways on one go? Join us and learn more about the possibilities and the pitfalls!

Plats: Digitalt

Läkemedelskommittén i Region Östergötland tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen (Lif) bjuder in till Vårmötet om läkemedel, ett organiserat informationsutbyte med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Östergötlands expertgrupper.

 

final inbjudan-vårmötet om-läkemedel-i-region-ostergotland- vår 2021.pdf

Plats: Digitalt via Teams

För femte året i rad genomförs samarbetet Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat där enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper genomförs.

Syftet med dagen är att skapa en fokuserad och tidseffektiv arena för kunskapsutbyte om läkemedel och läkemedelsbehandling.

 

https://www.lyyti.fi/reg/Motesplats_Lakemedel__Lakemedelsforetag_2021_3568