Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

29
maj
29 maj Courtyard by Marriott, Stockholm

Dagens Nyheter arrangerar tillsammans med Dagens Medicin denna konferens för att understryka det samhälleliga perspektivet och attrahera politiska beslutsfattare för att föra en dialog om Life Science framtid i Sverige. LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen - "Vad krävs för att Sverige ska vara en framstående life science nation?".

29
maj
29 maj SciLifeLab, Tomtebodavägen 23A, Solna

The breakfast event for companies take place at SciLifeLab during the morning of May 29. In addition to lectures and discussions, the participants meet and talk with parts of the GMS management group / work committee. Maria Fagerquist from LIF will participate.

10
jun
10 jun Berns konferens, Kammarsalen, Stockholm

LIF – det forskande läkemedelsföretagen bjuder in till vidareutbildning för informations- och marknadsvariga. Målgrupp för utbildningen är de som tidigare genomgått den IMA-kurs som Läkemedelsakademin levererar på uppdrag av LIF.

19
jun
19 jun Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö

Skånsk Life Science – hur ska skåningarna få tillgång till nya innovativa läkemedel i rimlig tid? Det finns ett gemensamt intresse att tillgängliggöra innovativa läkemedel och behandlingar som syftar till patientnytta i form av förbättrade utfall i vården. Vad behöver göras för att leva upp till dessa ambitioner? Under kvällen kommer frågan att belysas utifrån perspektiven av regional utveckling samt hälso- och sjukvård.


29
aug
29 aug Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Nya kommunikationsvägar, etiska aspekter, vikten av ändamålsenlig värdering- och betalningsmodell för ATMP samt utvärdering är viktiga delar som diskuteras på seminariet Introduktion av nya läkemedel. LIFs Compliance Officer Jonas Duborn talar under rubriken "Real World Evidence - vilka utmaningar finns utifrån etik och regelverk?".

5-6
sep
5 - 6 sep Grand Hotel, Lund

I år fyller IHE 40 år! Det firas med ett jubileumsforum som kommer belysa olika aspekter av hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik.

11
sep
11 sep LIF och City Life, Sveavägen 63, Stockholm

För tredjeåret i rad genomförs den 11 september Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF.

27
sep
27 sep Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

I Sverige insjuknar omkring 600 personer årligen i blodcancersjukdomen myelom. Behandlingsmöjligheterna fortsätter att utvecklas men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel vilket kan bli kostsamt. Möt professor Ola Landgren, chief Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York som berättar om sina erfarenheter med utökade kombinationsbehandlingar. LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen.

19-21
nov
19 - 21 nov City Conference Centre, Stockholm

Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. LIFs VD, Anders Blanck, deltar i en programpunkt om Läkemdelsutredningen.