Kalendarium

Här finner du information om våra kommande utbildningar och seminarier. Här listas även ett urval av evenemang där någon från LIF deltar som talare eller paneldeltagare.

22
aug
22 aug Clarion Hotel Post

Samverkan mellan Life Science-sektorn och Region Västra Götaland är av stor vikt för båda parter. Det finns ett gemensamt intresse att regionens patienter får tillgång till innovativ behandling som ger förutsättningar för förbättrade utfall i vården. Almedalens efterdebatt i Göteborg kommer att ta sig an vad som behöver göras för att utveckla regionen och den hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för.

29
aug
29 aug Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Nya kommunikationsvägar, etiska aspekter, vikten av ändamålsenlig värdering- och betalningsmodell för ATMP samt utvärdering är viktiga delar som diskuteras på seminariet Introduktion av nya läkemedel. LIFs Compliance Officer Jonas Duborn talar under rubriken "Real World Evidence - vilka utmaningar finns utifrån etik och regelverk?". Dag Larsson, sakkunnig på LIF, deltar i paneldebatten "Finansiering av nya avancerade terapiläkemedel. Vem ska betala och vilka betalningslösningar är att föredra?".

5-6
sep
5 - 6 sep Grand Hotel, Lund

I år fyller IHE 40 år! Det firas med ett jubileumsforum som kommer belysa olika aspekter av hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik.

11
sep
11 sep LIF och City Life, Sveavägen 63, Stockholm

För tredjeåret i rad genomförs den 11 september Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF.

27
sep
27 sep Bygget fest konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

I Sverige insjuknar omkring 600 personer årligen i blodcancersjukdomen myelom. Behandlingsmöjligheterna fortsätter att utvecklas men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel vilket kan bli kostsamt. Möt professor Ola Landgren, chief Myeloma Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York som berättar om sina erfarenheter med utökade kombinationsbehandlingar. LIFs Anders Blanck deltar i slutpanelen.

18-19
nov
18 - 19 nov Radisson Blu Plaza Hotel Oslo

En unik möjlighet att träffa representanter från tillsynsmyndigheter och andra experter inom klinisk forskning. Lyssna på de senaste nyheterna och aktuella trender och nätverka med professionella kollegor från Norden. LIF är medarrangör.

19-21
nov
19 - 21 nov City Conference Centre, Stockholm

Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. LIFs VD, Anders Blanck, deltar i en programpunkt om Läkemdelsutredningen.

10
dec
10 dec Stockholm Waterfront

Teman för Pharma Outsourcing i år är bl a erfarenheter av användning av CROs och outsourcing av preklinisk forskning och fas I. LIFs VD Anders Blanck deltar.