X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Att delta i en klinisk läkemedelsprövning

Kliniska läkemedelsprövningar är en förutsättning för utvecklingen av nya läkemedel. De bidrar också till framsteg inom den medicinska forskningen. Det finns flera anledningar till att människor väljer att medverka i en prövning. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och fördelarna med att delta.

Under en klinisk läkemedelsprövning får en utvald grupp patienter prova ett helt nytt läkemedel för att testa effektivitet och säkerhet så att det sedan kan godkännas och börja användas. Det kan också handla om fortsatta studier efter ett godkännande, allt för att få fram så effektiva och säkra läkemedel som möjligt.

Varför vara med i en läkemedelsprövning?

Tack vare kunskapen och erfarenheterna från läkemedelsprövningar kan läkemedelsföretag tillsammans med patienter, sjukvård och forskare utveckla behandlingar av ofta svåra och allvarliga sjukdomar.

Fördelen med att som patient delta i en klinisk studie är att man tidigt kan få tillgång till en ny behandling, som kan ha positiv effekt på ens sjukdom, innan den blir allmänt tillgänglig. Det kan också kännas meningsfullt att på detta sätt hjälpa andra patienter med samma sjukdom, både i Sverige och andra länder.

Så går det till

Under en klinisk läkemedelsprövning genomförs undersökningar – till exempel laboratorieprover, röntgen och funktionstester – för att förstå hur läkemedelsbehandlingen påverkar sjukdomen hos olika personer, hur säkert läkemedlet är och vilken dos av läkemedlet som ger bäst effekt.

Varje prövning har en särskilt utarbetad plan, men det här upplägget är gemensamt för de flesta.

  • Ansvarig läkare ser till att man får information om den aktuella läkemedelsprövningen. Man har då möjlighet att ställa frågor och får sedan tid att fundera på om man vill delta.
  • Om man bestämmer sig för att delta skriver man under ett informerat samtycke.
  • Ansvarig läkare bedömer ens hälsotillstånd innan läkemedelsprövningen börjar och ger dig detaljerade instruktioner om vad man ska göra.
    Därefter påbörjas behandlingen med prövningsläkemedlet. Antalet läkarbesök och undersökningar varierar, men vanligtvis besöker man läkare oftare än vad man vanligtvis skulle ha gjort.
  • Man har rätt att när som helst avbryta deltagandet i den kliniska läkemedelsprövningen utan att behöva förklara varför.
  • När läkemedelsprövningen är avslutad, kommer man överens om den fortsatta behandlingen med sin läkare.

De som är ansvariga för säkerheten följer alla deltagare i läkemedelsprövningen och sammanställer resultaten efterhand. Om de skulle upptäcka negativa effekter som bedöms medföra en allt för stor risk avbryter de studien.

Vilket skydd har deltagarna?

I Sverige måste företag som ansvarar för kliniska läkemedelsprövningar ha en försäkring som omfattar alla som deltar. Om man skulle få studierelaterade biverkningar i samband med prövningen kan man vara berättigad till ekonomisk ersättning, i huvudsak genom Läkemedelsförsäkringen eller Patientförsäkringen.

Hur gör man för att delta i en läkemedelsprövning?

Det finns flera sätt att bli rekryterad som deltagare i en klinisk prövning. Den som tillhör en patientgrupp som ett läkemedel ska prövas på kan bli tillfrågad direkt av sin behandlande läkare.

Man kan också själv hitta studier via annonser, patientorganisationer eller läkemedelsföretag.

Tillbaka till sidan om patientsamverkan

Uppdaterad: 15 december 2022