X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

25 september 2024 kl. 11.30–13.30
Sahlgrens Aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå stråket 5 (huvudentrén)
Anordnas av: Lif och Gothia Forum, Västra Götalandsregionen
Sista anmälningsdatum: 22 september 2024

Implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården – har vi råd att låta bli?

Gothia Forum, Västra Götalandsregionen och Lif bjuder in till ett seminarium med fokus på hälsoekonomiska frågor kopplat till införandet av precisionsmedicin och -diagnostik inom svensk hälso- och sjukvård.

Precisionsmedicin innebär en modernisering av hälso- och sjukvården där nya metoder för diagnos, behandling, uppföljning och prevention baserat på den enskildes unika förutsättningar skapar nya möjligheter till att snabbare få rätt diagnos och rätt behandling.

Precisionsmedicin kräver nya samverkansformer

Genom precisionsmedicin knyts den kliniska forskningen och implementeringen i hälso- och sjukvården allt närmare varandra och kräver därför också nya samverkansformer mellan akademi, hälso- och sjukvård och företag för att nå den fulla potentialen. 

Konsekvenserna om samhället inte satsar på precisionsmedicin

Samtidigt ökar kostnaderna vilket ställer krav på utveckling av nya innovativa ersättnings- och betalningsmodeller. Vi vill lyfta utmaningarna med att införa nya tekniker och behandlingar där de långsiktiga effekterna för individen och samhället ännu inte är helt kända och kostnaderna är svåra att hantera inom dagens finansieringssystem. Vilka konsekvenser får det för patienterna men också för Sverige som life science-nation om vi inte är beredda att satsa inom området?

Presentation av rapport om avancerade terapier

Under seminariet kommer Lars Ehlers, Nordic Institute of Health Economics (NIHE) presentera rapporten "Kartläggning av rekommenderade avancerade terapier (ATMP) i Danmark, Norge, Sverige och England". Lars Ehlers är forskaren bakom rapporten som har kartlagt tillgängligheten av ATMP i Norden. Den visar en sammanställning av hur det ser ut med ansökningar om rekommendation av läkemedel för avancerade terapier. Hur ser tillgängligheten egentligen ut för ATMP i de nordiska länderna?

Presentationen hålls på engelska.

Panelsamtal

Seminariet avslutas med ett panelsamtal modererat av Frida Lundmark, Lif. 

Medverkande

  • Anna Alassaad, senior koordinator, TLV
  • Viktor Dansk, ansvarig för hälsoekonomi på Johnson & Johnson 
  • Maria Carlson Brühl, läkemedelschef, Västra Götalandsregionen
  • Peter Gjertsson, ordförande styrgrupp för precisionsmedicin och ATMP, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Charlotta Ljungman, föreståndare Precisionsmedicinskt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Oskar Ahlberg, adjungerad ledamot patientfrågor, NT-rådet

 

Anmälan och praktisk information

Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med en enklare lunch. En inspelning av seminariet kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Till anmälan