X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

12 juni 2024 kl. 13.00–16.30
Konferenscenter Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg, lokal Europa
Anordnas av: Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Lif
Sista anmälningsdatum: 5 juni 2024

Västra Götalandsregionen vill vara ledande inom kliniska prövningar – hur når vi dit?

Västra Götalandsregionen (VGR) tillsammans med Lif välkomnar till ett dialogmöte där förutsättningarna för att bedriva företagsinitierade kliniska prövningar inom regionen diskuteras.

Företagsinitierade kliniska prövningar bidrar till en modern och jämlik vård och
stärker Sverige som life science-nation. Området pekas ut som prioriterat i såväl
nationell strategi som regional plan för life science.

VGR har tillsammans med Lif påbörjat ett arbete för att förstå och förbättra möjligheterna att bedriva företagsinitierade kliniska prövningar i Västra Götaland. Vilka är de största utmaningarna och vad kan vi göra åt dem? Var hittar vi goda exempel att inspireras av?

Evenemanget bygger på dialog och deltagare förväntas bidra till diskussionen för
att vi tillsammans ska kunna identifiera prioriterade åtgärder och få en samsyn
inför det fortsatta arbetet framåt.

Vilka vänder sig eventet till?

På mötet välkomnar vi dig som arbetar med kliniska prövningar i hälso- och sjukvården inom VGR och dig som arbetar i ett företag som idag bedriver eller vill bedriva kliniska läkemedelsprövningar i Västra Götaland. Företag representeras avchef för clinical operations, medicinsk chef eller liknande, max 2 deltagare/bolag.

Agenda

13:00 Välkomna
Jenny Almkvist, regionutvecklare och Jenny Söderberg, projektledare Lif

13:05 Västra Götalandsregionen vill bli ledande inom kliniska prövningar
Ann Ekberg Jansson, FoU-chef Västra Götalandsregionen och Caterina Finizia, FoUUI-direktör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13:20 Projekt Dialogmöten för ett ökat antal kliniska prövningar i Västra Götaland
Emma Larsson, Gothia Forum och Anton Hübner, Lif Väst

13:30 Vad är en väl genomförd prövning?
– ur ett företagsperspektiv?
Eva Adås, Country Head Nordics, Global Clinical Operations, Johnson & Johnson
– ur hälso- och sjukvårdens perspektiv?
Andreas Hallqvist, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14:00 Hur kan Clinical Trial Center stötta specialistsjukvården för fler kliniska prövningar?
Anna-Carin Varvne, enhetschef Gothia Forum

14:15 Stöd för kliniska prövningar vid Södra Älvsborgs sjukhus
Stina Isaksson, forskningschef

14:30 Fika och mingel

15:00 Mer inklusion & mindre administration, ny code of conduct för kliniska prövningar
Annika Baan, vårdenhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ledamot Nastros styrgrupp och Helena Lüning, Senior manager Study start up Nordic and Baltica, ordförande ASCRO

15:30 Hur går vi framåt?
Prioritering av hinder och identifiering av åtgärder

16:10 Paneldiskussion
Ann Ekberg Jansson, FoU-chef Västra Götalandsregionen
Anders Carlberg, strateg regional utveckling
Cecilia Hahn Berg, strateg Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dennis Larsson, verksamhetschef Gothia Forum
Frida Lundmark, sakkunnig policy Lif

16:30 Avslut

Anmälan

Anmäl dig redan nu och säkra din plats

Sista dag för anmälan är 5/6.