X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Medicinska innovationer – vinst eller börda för sjukvården?

Vårdbehovet ökar i takt med en åldrande befolkning och sjukvården står inför stora kostnader och utmaningar. Nya medicinska innovationer kan vara en del av lösningen, men de väljs ofta bort på grund av den höga initiala prislappen. En annan nyckel till hållbar, högkvalitativ sjukvård är att Sverige fortsätter vara ett attraktivt land för företagen som bedriver medicinsk forskning. Strategiska vägval krävs. Hur ser de ut?

Hur vården ska prioritera blir alltmer komplext och utmanande. Sverige har en åldrande befolkning med ökande vårdbehov i en tid där hälso- och sjukvården kämpar med underskott. Parallellt tar forskningen stora kliv och innovationerna inom läkemedel och medicinteknik erbjuder helt nya behandlingsmöjligheter, men inte sällan med en hög prislapp. Därför väljs ofta investeringar som initialt kostar mycket bort, trots att de i längden kan skapa en kostnadseffektiv sjukvård till nytta för många patienter. Att det behövs strategier för att nya innovationer ska komma till användning står klart.

Förutsättningarna för företagen påverkar framtidens sjukvård och hälsa

Sverige möter även utmaningar på den globala arenan inom medicinsk forskning och innovation. Konkurrensen från andra länder är hård. För att dagens och morgondagens banbrytande läkemedelsbehandlingar ska utvecklas här och för att svenska patienter snabbt ska få tillgång till dem, måste Sverige vara ett attraktivt land att verka i – förutsättningarna för forskning, företagsverksamhet och kliniska prövningar behöver vara så bra som möjligt.

Där de forskande läkemedelsföretagen väljer att bedriva sin verksamhet får patienterna möjlighet att prova nya och mer effektiva mediciner, ibland för sjukdomar där det idag inte finns någon kraftfull behandling. Det är också där läkemedlen brukar lanseras först. Dessutom bidrar det starkt till samhällsekonomin.

Lösningen för en hållbar sjukvård och nya medicinska framsteg

Om vi vill se till att de medicinska framstegen når patienterna, att vår sjukvård är hållbar och av hög kvalitet och att Sverige fortsätter leda inom forskning och utveckling, behöver vi vara strategiska i våra vägval för framtiden. Så hur går vi framåt? Hur kan läkemedelsbranschen, sjukvården och politiken tillsammans hitta lösningar? Det är centrala frågor för Sveriges välfärd och folkhälsa och fokuset för detta seminarium.

Medverkande

Jenny Almkvist, Life Sciencestrateg, Västra Götalandsregionen

Johan Färnstrand, vd Lif 

Malin Parkler, vd Pfizer

Ann Söderström, sjukhuschef, Carlanderska Sjukhuset

Ewa Wikström, professor i health governance, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Moderator: Frida Lundmark, Life Science-expert, Lif

Hitta till seminariet

Seminariet hålls under Frihamnsdagarna i Göteborg. Det äger rum i lokalen Fadime. För att hitta dit, se områdeskartan.

Läs mer på frihamnsdagarna.se.