X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Framtidens Hälsa: Kan forskning och behandling inom barncancer visa vägen för precisionsmedicin i Sverige?

Diagnostik, vård och behandling av barn med cancer är väl samordnat nationellt och helgenomsekvensering erbjuds för av alla typer av barncancer. Kan arbetet visa vägen för implementering av precisionsmedicin på andra områden i svensk hälso- och sjukvård? Lifs Frida Lundmark deltar i panelsamtalet.

Överlevnaden i barncancer ökar generellt – från 80 till cirka 85 procent under den senaste femårsperioden – men små patientgrupper och smala diagnoser kräver ökat internationellt samarbete och en väl fungerande forskningsinfrastruktur.

Var står vi idag, vilka utmaningar behöver lösas och vilka möjligheter syns när vi gläntar på dörren till framtiden? Kan det nationella samarbetet, tillsammans med erfarenheter från användningen av avancerad diagnostik och patientnära forskning inom barncancer, visa vägen för hur precisionsmedicin kan implementeras på andra områden i svensk hälso- och sjukvård?

Varmt välkomna till ett panelsamtal som belyser framstegen inom forskning, diagnostik och behandling och adresserar frågor är viktiga för framtiden. Självklart har du möjlighet att ställa frågor till panelen.

Talare och panel

  • Kerstin Sollerbrant, Senior expert, Barncancerfonden  
  • Johanna Sandgren, Enhetschef, Barntumörbanken Karolinska institutet 
  • Per Kogner, överläkare och professor i pediatrisk onkologi, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset 
  • Frida Lundmark, Sakkunnig policy, Lif

Moderatorer: Andreas Namslauer och Filippa Kull, Stockholm Science City  

Missa inte möjligheten att knyta nya kontakter och träffa gamla bekanta!  

NÄR: 20:e september, kl 08.30–10:00. Frukost serveras från kl 08.00. 

VAR: Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, i Axel Wenner-Grensalen. 

Antalet platser är begränsat.  

Anmäl dig på denna länk senast 17 september