X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårmöte om läkemedel i Region Östergötland

Digitala enskilda möten | Vårmötet är ett organiserat och tidseffektivt sätt att utbyta information inför kommande arbete och revidering av regionens REK-lista. Även läkemedel för mer specialiserad användning i sjukvården vara aktuellt för diskussion om expertgrupperna finner det relevant.

I samband med mötet finns också möjligheten för företag att, förutom befintliga produktdata, delge information kring pågående studier och utvecklingsområden.

Mötet genomförs enskilt, konfidentiellt och digitalt.

Nytt för 2023 är möjligheten att boka möte med företrädare som arbetar med strategiska läkemedelsfrågor i regionen för att adressera frågor som är intressanta ur ett övergripande strukturellt hälso- och sjukvårdsperspektiv, t.ex. återbäring eller upphandling. Frågor kring enskilda produkter hanteras dock endast hos respektive expertgrupp.

Mer information om mötet

Ladda ned en pdf med detaljerad information om dagen.

Anmälan till vårmötet om läkemedel

Företagen är välkomna att ammäla önskat deltagande senast fredag 10 mars.

Information som delges hanteras konfidentiellt.

Expertgruppen godkänner agendapunkterna. Om man bedömer att punkterna inte är lämpliga för vårmötesformatet eller faller utanför gruppens ansvars-/kompetensområde, meddelas företaget om det. Ambitionen är i så fall att hitta alternativa former för fortsatt dialog.