X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Stronger together!

Vägen in i vården bjuder in till dialogevent på temat miljöarbete med fokus på vårdens behov. Lyssna på Västra Götalandsregionen och Region Halland som presenterar sina prioriterade behov inom miljöarbete.

Stronger Together! är ett event inom Vägen in i vården, ett projekt som ska synliggöra och öka test- och verifieringsmöjligheter i Västsverige samt främja samarbeten mellan hälso- och sjukvården och näringslivet.

Lif är partner i projektet och Bengt Mattson, sakkunnig policy på Lif, deltar.

När:  Tisdag 30 maj 13.30–16.00
Var:  Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Agenda

13.30
Välkomna och introduktion till dagen

13.40
Miljörelaterade utmaningar för vården           

Region Halland

  • Problematik kring miljöpåverkan från inhalatorer
  • Problematik avseende cirkulär omställning och materialåtervinning

Västra Götalandsregionen 

  • Problematiken med utsläpp av anestesigaser från sjukhus
  • Problematiken med kemikalierester från analysinstrument på sjukhuslaboratorier

14.10
Reflektioner från publiken 

14.30
Kaffe 

14.50
Rundabordssamtal 

15.40
Sammanfattning och avslut 

 

Anmäl dig här

 

Health Innovation West är ett västsvensk klusternätverk inom Life Science med syfte att katalysera samarbeten och innovation kopplat till människors hälsa, och därigenom attrahera talanger och nya investeringar och etableringar till regionen.